8.7.2023 se několik členů z SDH Svratka zúčastnilo 135. výročí založení hasičského sboru v Obyčtově. Oslavy proběhli v novém amfiteátru v údolí řeky Oslavy. Náš sbor zde předvedl oba historické vozy. Zatím co velitelský automobil Wartburg byl jen jako výstavní vozidlo, tak s vozem AS 16 – Praga RN předvedli svratečtí hasiči požární útok, kdy hasili zapálenou vatru. Po uhašení přišla chvilka pro veřejnost. Dospělí, ale hlavně děti mohli vyzkoušet jak se dříve historickým vozidlem hasilo. Po zhlédnutí dalších ukázek a příjemném posezení provedla jednotka návrat do své hasičárny.