V sobotu 6.4.2024 uspořádal SDH Chlumětín setkání zasloužilých hasičů Okrsku Svratka za hojné účasti pozvaných členů. Mezi hosty pozvání přijali: starosta KSH Kraje Vysočina Jan Slámečka, dále vedoucí aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou Ladislav Fajmon a člen VV OSH Žďár nad Sázavou Ladislav Procházka. Po několika oficialitách a přednesení referátů hostů následovala bohatá diskuse. Poté následovalo malé občerstvení a vzájemné vzpomínání hasičů mezi jednotlivými sbory, neboť se tito zasloužilí hasiči už nesetkávají tak často. Akce se velmi povedla a to také díky pořádajícímu sboru.