Zásahy v období 2000 – 2009

13.7.2002-požár domku čp.262 Bohumila Venzary, příčinou byla závada na televizi 2.12.2002-domek Drahošových ve Svratouchu 2.3.2003-požár u Josefa Bureše čp.292 v Komenského ulici 25.6.2004-požár domku ing. Petra Píny čp.60 ve Svratouchu 16.8.2006-požár Vinklátova domu čp.26 v Palackého ulici 26.4.2007-požár připravené vatry na pálení čarodějnic 2.3.2008-požár rodinného domku J.Myšky v Chlumětíně

Historie zásahů do roku 1999

Historický přehled zásahů Sboru dobrovolných hasičů Svratka(seznam je sestaven podle dochovaných záznamů, rozhodně nemusí být kompletní) Sbor dobrovolných hasičů ve Svratce byl ustaven v roce 1877 jako jeden z prvních v okolí. Svratku sužovaly velké požáry již dávno před založením sboru, např. 1839 vyhořel dům č.96 v Libušině ulici (dnes Kášovi) 8.12.1842 požár domku a…