Celkový počet: 39

 • 11.01.2022 – 12:12 – P – požár plastové popelnice – Svratka
 • 12.01.2022 – 16:08 – P – nedohašená ohniska po pálení – Svratka(Česká Cikánka)
 • 28.01.2022 – 08:23 – TP – ošetření a pomoc s transportem pacienta ZZS – Svratka
 • 17.02.2022 – 08:12 – TP – spadlý strom přes komunikaci – Chlumětín
 • 17.02.2022 – 10:41 – TP – dřevěná bouda přes komunikaci – Podlesí
 • 17.02.2022 – 12:37 – TP – spadlý strom přes komunikaci – Blatiny
 • 28.03.2022 – 00:09 – P – požár dříví ve sklepě rodinného domu – Herálec
 • 30.04.2022 – 19:20 – TP – asistence při pálení čarodějnic – Svratka
 • 20.05.2022 – 22:59 – TP – odstranění popadaných stromů – Svratka – Herálec
 • 21.05.2022 – 08:30 – TP – odstranění následků po vichřici – Svratka
 • 21.05.2022 – 09:19 – TP – odstranění spadlého stromu – Svratka
 • 21.05.2022 – 13:32 – TP – uvolněný plech na střeše – Svratka
 • 23.05.2022 – 16:45 – TP – čištění koupaliště – Svratka
 • 02.06.2022 – 15:50 – TP – čištění požární nádrže – Chlumětín
 • 11.06.2022 – 14:05 – P – požár střechy rodinného domu – Svratka
 • 12.06.2022 – 08:37 – TP – zajištění střechy rodinného domu po požáru – Svratka
 • 20.06.2022 – 15:55 – TP – odstranění spadlého stromu – Křižánky
 • 24.06.2022 – 13:04 – TP – odstranění nakloněného stromu hrozícího pádem – Svratka
 • 21.07.2022 – 14:56 – TP – záchrana osob, zvířat, – AED – Milovy
 • 16:08.2022 – 16:46 – PP – poskytnutí AED – Křižánky
 • 17.08.2022 – 18:06 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Svratka
 • 17.08.2022 – 18:31 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Svratka
 • 24.08.2022 – 19:24 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Svratka
 • 29.08.2022 – 16:21 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Svratka
 • 30.08.2022 – 17:20 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Svratka
 • 06.09.2022 – 18:50 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Svratka
 • 08.09.2022 – 11:10 – P – požár – doutnající ohniště – Křižánky (Devět skal)
 • 10.09.2022 – 11:00 – P – požár hrabanky v lese – Podlesí (Zálesí)
 • 13.09.2022 – 15:51 – TP – odstranění nakloněného stromu hrozícího pádem – Svratka
 • 18.09.2022 – 10:18 – P – požár penzionu – Daňkovice (vyhlášen 3.stupeň poplachu)
 • 20.09.2022 – 18:38 – TP – likvidace nebezpečného hmyzu – Chlumětín
 • 11.10.2022 – 15:00 – TP – tlakování kanalizace – Svratka
 • 22.10.2022 – 13:00 – TC – pátrání po pohřešovaných osobách – Svratka (Devět skal)
 • 30.10.2022 – 07:36 – P – požár unimobuňky vedle obytného domu – Samotín
 • 03.11.2022 – 12:18 – TP – pročištění kanalizace – Svratka (základní škola)
 • 04.12.2022 – 08:25 – TP – spadlý strom přes komunikaci – Svratka
 • 07.12.2022 – 21:19 – TP – spadlý strom přes komunikaci – Svratka
 • 30.12.2022 – 21:49 – TP – záchrana osob, zvířat – AED – Křižánky
 • 31.12.2022 – 20:38 – TP – asistence při ohňostroji – Svratka