SDH SVRATKA

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svratka
U Zbrojnice 347
592 02 Svratka
IČO: 65759567
DIČ: CZ65759567
id datové schránky: pj6s88j

E-mail: sdhsvratka@seznam.cz
Oficiální web: www.sdh-svratka.cz

ZJ SDH je zařazena do kategorie:
JPO III. s územní působností
Telefon zásahový: +420 721 878 713