• 13.7.2002-požár domku čp.262 Bohumila Venzary, příčinou byla závada na televizi
  • 2.12.2002-domek Drahošových ve Svratouchu
  • 2.3.2003-požár u Josefa Bureše čp.292 v Komenského ulici
  • 25.6.2004-požár domku ing. Petra Píny čp.60 ve Svratouchu
  • 16.8.2006-požár Vinklátova domu čp.26 v Palackého ulici
  • 26.4.2007-požár připravené vatry na pálení čarodějnic
  • 2.3.2008-požár rodinného domku J.Myšky v Chlumětíně