Vstupní chodba do zbrojnice
Šatna zásahové jednotky

Kuchyňka
Letní parket na hasičské zahradě
Hasičská zahrada při soutěži TFA – pohled z ptačí perspektivy