Dne 2.12.2023 se uskutečnila ve svratecké sokolovně 145. výroční valná hromada SDH Svratka. Úvodem přivítal starosta sboru pozvané hosty a to starostu OSH SHČMS okresu Žďár nad Sázavou Luboše Zemana, dále starostu města Svratky ing. Petra Řádka, který je zároveň předsedou revizní komise sboru. Samozřejmě nechyběly delegace sborů okrsku Svratka. Po přivítání hostů následovala minuta ticha za zemřelé hasiče. Následovaly zprávy pokladníka, starosty sboru, velitele a také zpráva vedoucího mládeže, ve kterých byl uplynulý rok podrobně popsán. Dalším bodem byla přísaha nových vedoucích mladých hasičů. Proběhlo také ocenění členů k životnímu výročí. Závěrem bylo schváleno usnesení o činnosti v dalším roce. Po ukončení následovalo malé občerstvení. Před začátkem a při občerstvení probíhalo na plátně promítání prezentace fotografií z hasičských akcí. Také byly rozdány všem zúčastněným kapesní kalendáře na příští rok a samolepky k reprezentaci sboru.