Poslední trénink tohoto roku se uskutečnil 18.12.2023 v tělocvičně, který jsme strávili společně s rodiči dětí. Trénink začínal jako obvykle v 16:00 po nástupu, přivítání a seznámení s průběhem celého tréninku jsme si dali pořádnou rozcvičku a rozdělili se do tří skupin.
Každá skupina měla svého vedoucího, který provázel po jednotlivých stanovištích. První stanoviště bylo uzlování, při kterém si rodiče i děti mohli vyzkoušet různé uzle například: lodní, ambulantní, tesařský, zkracovačku nebo úvaz na proudnici. U každého uzle byl podrobný výklad, aby všichni věděli k čemu slouží.
Na druhém stanovišti byla postavená dráha TFA. Začínala roztažením hadic, přeskok překážky, smotání hadice, oběhnutí překážky s kanystry, práce s kladivem v hammer boxu, průlez s kanystrem v tunelu, proskakování pneumatik a na konec přemístění figuríny. Tentokrát nezávodili mladí hasiči, ale jejich rodiče. Bylo velice zajímavé pozorovat děti s jakým nadšením povzbuzují rodiče, aby byli co nejlepší!
Poslední stanoviště obsahovalo prohlížení kroniky a fotek mladých hasičů, zkoušení třívrstvého zásahového obleku, helmy a zásahových rukavic. Někteří odvážlivci si zkusili souboj v oblékáni na čas. Po velice zábavném a příjemném odpolední  jsme se rozloučili, poděkovali za velkou účast a rodičům za jejich výkon v TFA rozdali medaile.
Celý trénink byl zaměřený na to, aby si rodiče vyzkoušeli to, co jejich děti dělají, jak náročná může být dráha TFA nebo jak těžké je naučit se všechny uzle a vždy nejde všechno hladce.
Za to našim dětem patří velké díky. Jsme na naše mladé hasiče velmi pyšní!

Kolektiv vedoucích mladých hasičů