Ve čtvrtek 29.prosince 2022 proběhlo školení zásahové jednotky již tradičně zaměřené na výcvik s dýchací technikou. Po teoretické části následoval praktický výcvik, kdy každý člen musel prokázat pod dozorem svoje znalosti kontroly před použitím dýchacího přístroje. Jelikož pro výcvik jsme použili sklepní prostory pod hasičskou zbrojnicí, které nejsou nijak složité, tak místo zakouření jsme zalepili zorníky masek fólií, přes kterou je vidět pouze bílá mlha, abychom výcvik trochu ztížili. Drželi jsme se hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. To znamenalo, že každá dvojice musela pouze po hmatu nalézt šroubovici na podložce a buď našroubovat na ní matice anebo je vyšroubovat samozřejmě v rukavicích. Pro zdokonalení iluze zásahu jsme pouštěli znenadání reálné zvuky ze života např. zvuk motorové pily, které nikdo nečekal. Po skončení výcviku následovalo vánoční posezení a rozloučení se starým rokem za účasti i dalších aktivních členů našeho sboru. Během přátelského posezení byly proneseny dva krátké projevy, nejdříve promluvil starosta sboru Václav Fiala ml. a po té také v krátkosti promluvil starosta města Svratky ing. Petr Řádek, který je zároveň naším dlouholetým členem. Samozřejmě nechybělo malé občerstvení včetně klobás z udírny.