V sobotu 22.října 2022 se uskutečnilo okrskové cvičení okrsku Svratka (Svratka, Herálec, Chlumětín, Křižánky), které pořádal náš sbor. Téma cvičení bylo: Vyhledání a záchrana pohřešovaných osob v neznámém terénu – konkrétně se jednalo o ztracenou skupinu dětí školy v přírodě. Jako figuranty jsme využili naše mladé hasiče včetně jejich vedoucích. Hlavním cílem cvičení bylo zdokonalení spolupráce zásahových jednotek hasičských sborů včetně zapojení policie ČR. Ověřili jsme si komunikaci mezi jednotkami a seznámili jsme se blíže s problematikou pátrání po pohřešovaných osobách v členitém mnohdy nepřístupném terénu se zapojením většího počtu zasahujících hasičů.

Oznámení události na dispečink znělo: „Při turistické vycházce z Devíti skal do Svratky se ztratila třída 12 dětí + 2 dospělí. Jedna osoba dospělá a dvě děti se nachází u záchranného bodu č.014, ostatní jsou ztraceny cestou“.

Po vyhlášení poplachu se zásahové jednotky dostavili k hasičské zbrojnici ve Svratce, kde je již očekávaly tři posádky policie ČR včetně psovoda od kynologů. Zde jednotlivá družstva dostala mapové podklady a měla se za úkol přesunout k záchrannému bodu č.14 každé jinou přístupovou cestou, aby zběžně propátrala za jízdy udaný prostor. Některé děti se cestou podařilo jednotkám nalézt i tam, kde nebylo udáno. Po srazu u záchranného bodu ještě chyběly 4 děti, proto byly úseky v lese rozděleny do dvou sektorů, kde jeden začala prohledávat rojnice a ten druhý o hodně větší psovod se svým psem za doprovodu několika hasičů. Po delším hledání se podařilo rojnici nalézt dvě děti a za malou chvíli také belgický ovčák vyštěkal poslední dva ztracené.

Závěr společného cvičení: V praxi jsme se přesvědčili, jak jsou okolní lesy hluboké a těžko přehledné. Vyzkoušeli jsme radiovou a telefonickou komunikaci mezi jednotkami jak hasičů, tak i policie. Velkým přínosem byla rojnice okomentovaná policií a přesně řečeno, jaký má být postup v rojnici a její organizace, protože bez dodržování daných pravidel by rojnice nesplňovala svůj účel. Cvičení svůj účel splnilo a bylo hodnoceno velice kladně.