Dne 12. července 2018 byl zásahové jednotce SDH Svratka předán AED (automatický externí defibrilátor) Lifepak 1000. Zároveň proběhlo školení první pomoci zdravotnickým záchranářem, který nám AED dovezl. Tento defibrilátor je plně kompatibilní s AED, které používá ZZS. LIFEPAK 1000 je navržen tak, aby jej mohl použít první svědek události – i osoba bez zdravotnického vzdělání. Je konstruovaný jako výkonný a kompaktní defibrilátor určený k léčbě pacientů se srdeční zástavou a k zajištění funkce kontinuálního monitorování srdeční činnosti. AED je plně automatický ovládaný jedním tlačítkem a udílí slovní a grafické pokyny obsluze přesně krok za krokem.