V neděli 2.6.2024 náš sbor spolupořádal se ZŠ a MŠ Svratka a s oddílem Junák – středisko Svratka ke dni dětí „Cestu kolem světa“. Všechny děti čekala zhruba 3.5 km dlouhá procházka krásnou přírodou krajem lesa s několika stanovišti, kde děti plnily drobné úkoly, za které dostaly razítko do soutěžní kartičky a také na některých stanovištích vyhrály drobnosti. Na závěr procházky po ukázání vyplněních kartiček každé dítě obdrželo od našeho sboru poukázku na párek v rohlíku a točenou limonádu, které obdržely v areálu letního parketu u hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno občerstvení. Zde po dojití všech účastníků následovaly ukázky požárních útoků všech kategorií mladých hasičů. Po skončení posledního útoku si všechny děti mohly přijít zastříkat proudnicí. Na samotný závěr jsme pro děti a nejen pro ně, vytvořili lehkou pěnu. Celá akce proběhla za krásného slunečného počasí a předem avizovaný prudký déšť se naštěstí dostavil až na samý závěr akce.