Dne 1. května 2023 v odpoledních hodinách se naše zásahová jednotka zúčastnila v rámci mezikrajské pomoci taktického cvičení v sousedním Svratouchu (Pardubický kraj). Námětem cvičení byl požár v plynové kotelně ve 2.NP v domu s pečovatelskou službou (Dům klidného stáří). Tohoto cvičení se dále zúčastnily jednotky SDH Svratouch, SDH Krouná, HZS stanice Hlinsko, HZS Chrudim. Úkolem jednotek bylo uhasit požár, který se rozšířil na střechu, dále ve spolupráci s personálem zajistit objektovou evakuaci a prvotní ošetření nejenom evakuovaných obyvatel domu ale také zraněného hasiče při zásahu. Poté byla budova odvětrána pomocí přetlakové ventilace. Po závěrečném vyhodnocení cvičení následovalo podrobné seznámení s objektem.