V sobotu 14. ledna 2023 náš sbor uspořádal okrskovou valnou hromadu okrsku Svratka v hasičské zbrojnici ve Svratce za hojné účasti delegátů všech sborů z našeho okrsku. Pozvání na valnou hromadu přijali: člen VV SH ČMS, vedoucí ÚOROO Pavel Říha a starosta OSH Žďár n/S Luboš Zeman. Po přivítání hostů, zástupci jednotlivých sborů přednesli ve stručnosti svoje zprávy o činnosti ve svém sboru. Hosté nás seznámili s děním jak na okresní, tak i na celorepublikové úrovni. Během jednání byl zhodnocen předešlý rok a zároveň byl schválen plán práce na letošní rok včetně kalendáře plánovaných akcí jak okrskových tak také akcí jednotlivých sborů (viz. fotogalerie). Také byla domluvena spolupráce na jednotlivých akcích.