Dne 13. 1. 2023 se konalo v hasičské zbrojnici ve Svratce setkání Hasičské pětky. Za účasti vedoucích mladých hasičů ze Svratky, Herálec, Křižánek, Sněžného, Krásného, Kuklíka, Věcova a hostů ze Svratoucha a Jam. Během schůzky byla zhodnocena práce s mládeži za rok 2022. Hlavním úkolem setkání bylo naplánovat akce na rok 2023. Prozatím byly potvrzeny tři akce: Krásenské 60tky, Svratecké TFA mladých hasičů a Herálecké TFA mladých hasičů. Další akce jsou v řešení a i termíny budou doplněny. Při schůzce si vedoucí předali informace a postřehy z celoroční činnosti. Setkání vedoucích proběhlo ve velice přátelské atmosféře a přispělo k stmelení kolektivů a společné prací s mladými hasiči.