Naši mladí hasiči na skautský tábor v Čachnově dorazili 2.5.2022 za krásného slunečného počasí. Vedoucí pro ně během vybalování a zabydlování se připravily plošinu na útoky a kádí do které se čerpala voda ze zdejšího potůčku, který mistrně přehradili. Na víceúčelovém hřišti byla pro ně připravena běžecká dráha. Po klidové pauze a zabydlení si děti vytvořili pamětní trička a po zbytek dne nadále trénovali. Ve večerních hodinách byly ustanoveny hlídky na hlídání táboru, které se po hodině střídaly.
Ráno jsme zahájili budíčkem a rozcvičkou, po které přišla i vydatná snídaně a ranní hygiena. Po zbytek dopoledne se trénovalo na obou frontách a po obědě a obědové pauze se opět pokračovalo. V pozdnější hodinách přišla na řadu večeře, a to v podobě opékání buřtů nad ohněm. Po večeři byl pro děti připraven program v podobě pátrací akce, kdy hledali ztracenou osobu v lese a ošetřovali ji. Všichni se snažili a ukázali i své zdatnosti ve zdravovědě. Večer pokračoval v duchu hlídek.
Sobotní ráno bylo pět zahájeno rozcvičkou a dopoledním šipkovanou se svačinou v podobě bufetu aneb co dům dá. Po obědě a o obědové pauze následovala malá návštěva starosty města, který našim mladým členům přinesl i malý dárek a následovalo cvičení v podobě zdravovědy, kde jsme otestovali, jak dávají pozor a naučili je i nové zajímavé věci. Odpoledne opět pokračovali ve cvičení. Večer si opekli buřty, ale v noci již nehlídaly, aby měli síly na nový den.
Nedělní ráno začalo klasicky, ale bez rozcvičky. Děti se nasnídali a pokračovali ve trénování na štafetě přišel o běd a po něm opět balení a loučení se s místem, na kterém prožili (doufám) dostatek zábavy.