V sobotu 25. září 2021 se konala soutěž mladých hasičů Věcovský Plamínek. Tato soutěž je přípravou na okresní kolo hry Plamen. Z důvodu nemoci jelo pouze jedno pětičlenné družstvo mladých hasičů, které soutěžilo v kategorii starší. Účastnili se mladí hasiči z 8 SDH: Svratka, Kuklík, Věcov, Daňkovice, Sněžné, Velké Meziříčí, Jámy a Odranec. Soutěžilo se v kategorii přípravka, mladší, starší a dorost. Jako první čekal naše mladé hasiče závod požárnické všestrannosti, kde každý ukázal svoje znalosti a dovednosti. Pětičlenná družstva absolvují přespolní běh po označené trati, během něhož plní úkoly na jednotlivých stanovištích: střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, požární ochrana, uzlování a překonání vodorovně uvázaného lana. Dále děti provedly štafetu požárních dvojic a nakonec štafetu 4×60 m. Štafeta se skládala z přeběhnutí přes kladinu, přeskok přes bariéru, přenesení hasičského přístroje a spojení hadic k rozdělovači. I přes velkou snahu se nám nepodařilo lepší umístění než 7. místo z důvodu nedoběhnutí jednoho člena na přespolním běhu do cíle (ze zdravotních důvodů). I přes to, ale patří velký obdiv členům týmu, který absolvoval zbytek závodu. V sobotu 9. 10. 2021 se v ranních hodinách sešlo družstvo mladých hasičů z SDH Svratka a vyrazilo do Otína na podzimní kolo soutěže Plamen. Počasí nám celý den přálo, až na ranní mrazík, ale ani ten nás neodradil bojovat do konce ze všech sil o skvělé výsledky. Naše starší družstvo plnilo štafety 4×60, štafetu požárních dvojic a samozřejmě i závod požární všestrannosti. Děti předvedly svoje dovednosti ve znalosti uzlů, topografických značek, zdravovědě a střelbě. Na okresní soutěži se sešlo 700 mladých hasičů z 30 SDH. V kategorii mladších soutěžilo 25 družstev a v kategorii starší 33 družstev. Děkujeme tímto našemu týmu ve složení Michal Modráček, Adéla Kvintusová, Anežka Tichá, Sára Kadeřabková a Jakub Modráček za dobrou reprezentaci našeho sboru. Naši mladí hasiči obsadili 17. místo. Je to sice polovina výsledné tabulky, ale do celoročního vyhlášení není nic ztraceno. Po ukončení všech disciplín děti čekala slaná i sladká odměna.