SDH Svratka získala od Nadace Agrofert částku 80.000,-Kč na dovybavení členů zásahové jednotky. Díky tomuto krásnému daru mohla pořídit 9ks přileb Gallet F1 SF včetně svítilen a jejich držáků na přilby v celkové hodnotě 85.149,-Kč. Zbylou částku 5.149,-Kč zaplatil SDH ze svých zdrojů.
Tímto děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutou dotaci.