Dne 27.10.2018 proběhlo slavnostní předání nové zásahové cisterny pro jednotku SDH Svratka spojené s oslavou 100. výročí vzniku ČSR. Slavnostní akt započal ve 14:00 hodin na náměstí Národní povstání u sochy sv. Václava. Po přivítání hostů a úvodního proslovu starosty města Svratky proběhla krátká zdravice hostů a následoval proslov starosty sboru. Po předání klíčů starostou města do ruky velitele jednotky nám novou casku požehnal místní kněz. Po požehnání auta se všichni hasiči seřadili do pochodového tvaru a za podpory dechové hudby se vydali k průvodu. První zastávka byla na spodní straně náměstí, kde starosta města a starosta sboru položili věnec k pomníku padlých v obou světových válek. Poté se celý průvod vydal na cestu okolo hasičské zbrojnice na sokolskou zahradu, kde byla zasazena lípa svobody. Poté se průvod vydal k místní sokolovně, kde bylo připraveno občerstvení. Před sokolovnou již stála připravená k prohlídce nová cisterna. Pro stavbu automobilu byl zvolen osvědčený speciál Terrno určený už z výroby pro kompletaci s hasičskou nástavbou. Pohání ho vzduchem chlazený vidlicový osmiválec Tatra o výkonu 325 kW splňující emisní normu Euro 5 a je spřažen se čtrnáctistupňovou převodovkou Tatra s manuálním řazením. V opěradlech zadní řady sedadel je integrován dýchací přístroj. Velitelský dýchací přístroj je na krytu motoru a Poslední povinný dýchací přístroj je pod zadními sedadly. Všechna sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Tři náhradní tlakové lahve jsou uchyceny mezi dýchacími přístroji v zadní řadě sedadel. Pro komunikaci s operačním střediskem slouží vozidlová analogová a digitální radiostanice. Interiér kabiny je dále osazen šesticí dobíjecích úchytů pro svítilny Streamlight Survivor LED ATEX a také pro ruční radiostanice Motorola DP1400. V zorném poli řidiče je 5″ displej couvací kamery a stavoznaky, které znázorňují množství hasiva v nádržích. Kamera je vyhřívaná a odolná proti prachu i vodě. Na levé straně je u dveří řidiče sdružená zásuvka pro dobíjení akumulátorů a doplňování tlakového vzduchu Rettbox-Air, která se po nastartování samočinně odpojí. Na přední části podvozku je u rámu umístěna asanační lišta, která je osazena třemi tryskami. Asanační lišta je ovládána pomocí elektroventilu z místa řidiče. Elektrický lanový naviják v podélnících rámu na předním nárazníku disponuje tažnou silou 53 kN a 30metrovým lanem.
Nástavba
Šestiroletová nástavba je vyrobena z hliníkových profilů a olepena plechem. Nádrže na hasivo jsou vyrobeny z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny, pojmou 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Místo zásahu lze nasvítit osvětlovacím stožárem. Ten je pneumaticky výsuvný a disponuje i funkcí automatického zaparkování při odjištění ruční brzdy automobilu. Osvětlovací stožár je vybaven čtveřicí LED světlometů napájených z palubní soustavy Tatry a dosáhne výšky až 5 metrů nad úrovní terénu. Jeho celkový světelný tok činí 20 000 lumenů. Čerpací zařízení THT PKA 2000 – 250 dosahuje jmenovitého výkonu 2 000 litrů za minutu v nízkotlakém a 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu. Pěnotvorné příslušenství je vybaveno ruční regulací. Vozidlo je v červeném provedení v odstínu RAL 3000 doplněném o bílý pruh, bílé rohy přední masky kabiny a o kompletní obrysové značení. Tatra je dlouhá 8 280 mm, široká 2 550 mm a vysoká 2950 mm. Maximální hmotnost cisterny je 18 000 kg. Náklady na pořízení CAS i s požárním vybavením se vyšplhaly téměř na 6,3 mil Kč. Na financování byly použity prostředky ve výši 2,5 mil. Kč z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, dále z dotace ve výši 500 tisíc Kč od Kraje Vysočina a zbývající část uhradilo ze svého rozpočtu město Svratka s přispěním svých občanů.