V sobotu 12. května se opět po čtyřech letech konala hasičská okrsková soutěž ve Svratce a to na tréninkovém hřišti. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích a celkem se zúčastnilo 15 družstev. Soutěž se skládala z požárního útoku, štafety a také z ověření znalostí teorie. V nejmladší kategorii „Přípravka“ bylo pouze jedno družstvo složené z dětí ze Svratky a Herálce. Za jejich výkon byla každému členu udělena medaile.

  • V kategorii „Mladší žáci“ vyhrálo družstvo z Křižánek, na druhém místě skončilo družstvo ze Svratky a na třetím místě družstvo z Herálce.
  • V kategorii „Starší žáci“ se družstvům podařilo zopakovat umístění mladších kolegů, takže první Křižánky, druhá Svratka, třetí Herálec.
  • V kategorii „Ženy“ vyhrálo družstvo z Křižánek, na druhém místě skončilo družstvo žen z Herálce a na třetím místě hasičky ze Svratky.
  • V největší kategorii „Mužů“ bylo pořadí následující: 1- Chlumětín A, 2 – Chlumětín B, 3 – Svratka, 4 – Křižánky, 5 – Herálec.

Soutěž se konala za krásného slunečného počasí. Občerstvení bylo zajištěno jak pro závodníky, tak i pro diváky, nezapomněli jsme ani na sladkosti pro hasičský potěr. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na bezchybné organizaci soutěže podíleli.